bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dane Kontaktowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3

ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

dyr. mgr Elżbieta Stefania Mariańska


tel. 029 7453456; 029 7452447

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.06.2018

 OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

29.05.2018

 Otwarcie ofert na: Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza
Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie nr 557155-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

11.05.2018

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Prace remontowe w budynkach Zespołu Szkół P

03.07.2017

 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Prace remontowe w budynkach Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi MazowieckiejOpublikował: Artur Kołodziej
Publikacja dnia: 12.06.2017
Podpisał: Elżbieta Mariańska
Dokument z dnia: 06.02.2011
Dokument oglądany razy: 11 482