bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Prace remontowe w budynkach Zespołu Szkół P

03.07.2017

Zespół Szkól Publicznych Nr 3
ul. Widnichowska 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
,            

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Prace remontowe w budynkach Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

 

Część I: Prace remontowe w sali gimnastycznej,  przebieralni dziewcząt i chłopców, korytarzu przy przebieralniach oraz pomieszczeniu po bibliotece szkoły podstawowej;

Część II: Prace remontowe dot. pomieszczeń nowej biblioteki, schodów zewnętrznych i zjazdu, wykonania posadzek i sanitariatów w zapleczu boiska „ORLIK” oraz obecnej bibliotece gimnazjum;  informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyła firma:

Zakład Remontów Ogólnobudowlanych

Wiesław Rudziński

ul. Zagłoby 20

07-300 Ostrów Mazowiecka

za cenę:  Cz. I  - 129 396,00 zł okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy,

za cenę: Cz. II -   67 035,00 zł okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

 Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Streszczenie ocena oferty:

 

Część

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji   i rękojmi

Razem

 

Część I 

Zakład Remontów Ogólnobudowlanych

Wiesław Rudziński

ul. Zagłoby 20

07-300 Ostrów Mazowiecka 

60,00

40,00

 

100,00

 

Część II  

Zakład Remontów Ogólnobudowlanych

Wiesław Rudziński

ul. Zagłoby 20

07-300 Ostrów Mazowiecka 

60,00

40,00

100,00

 

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Ostrów Mazowiecka, 2017-07-….

 

Opublikował: Elżbieta Mariańska
Publikacja dnia: 03.07.2017

Dokument oglądany razy: 597
« inne aktualności