Pożyczka na kształcenie

Proszę o przekazanie pracownikom informacji, może ktoś będzie chciał skorzystać.

Nabór do projektu - "Pożyczki na kształcenie"

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł; pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

 

NAJWAŻNIEJSZE DANE:

1.    

start naboru: 18 września 2017 godz.10.00

2.    

maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów,

3.    

pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),

4.    

pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,

5.    

minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy,

6.    

istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTU

http://www.ostrowmaz.pl/pl/news/nab%C3%B3r-do-projektu-po%C5%BCyczki-na-kszta%C5%82cenie

www.inwestujwrozwoj.pl

 

Anna Kacpura

 

Zespół ds. promocji

tel. 29 679 54 66

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

tel. 29 679 54 50 fax 29 679 54 22

www.ostrowmaz.pl

strona główna

 

 

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz