sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnego 2008/2009
 
             Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Grażyna Zalewska i Ewa Puścian –zorganizowali 10 października 2008 roku wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. Do Rady dołączyła Natalia Rafeenko z kl. IV c
W skład Rady weszli następujący uczniowie:
Klaudia Wróbel ( VIc), Aleksandra Kobryń ( VId), Damian Orłowski ( VIb), Konrad Wilczyński ( Vc) i Natalia Rafeenko z kl. IV c
   Rada Samorządu Uczniowskiego działa na opracowanym planie pracy i   przy pomocy opiekunów podjęła się następujących przedsięwzięć:
 
1.Zorganizowanie dyskoteki na rozpoczęcie roku szkolnego, zabawy andrzejkowej, choinkowej, zabawy walentynkowej (poczta Amora) oraz dyskoteki w  kwietniu.
2. Wzięcie udziału w ślubowaniu klas pierwszych poprzez uroczyste powitanie najmłodszych kolegów w społeczności uczniowskiej.
3.Przeprowadzenie akcji charytatywnej:
- „Góra Grosza”, której dochód w wysokości117,83. zł został przeznaczony dla Domów Dziecka.
4. Udział w obchodach 11listopada oraz 3 Maja na terenie miasta. Złożenie kwiatów pod „ Dębem Wolności”
5.Zorganizowanie Dnia Wiosny. Wybór „ Najsympatyczniejszego Ucznia” i „ Najsympatyczniejszej Uczennicy” ( Ewa Zalewska Va, i Kamil Gawkowski VI c).
5. Współzorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w szkole : karaoke oraz mecz piłki siatkowej: nauczyciele- uczniowie.
6. Udział w zbiórce baterii organizowanej przez firmę Reba
7.Kontynuowanie losowania „ Szczęśliwego numerka”.
8. Kontynuowanie „dni wolnych od pracy domowej”.
9.Redagowania gazetki szkolnej „ To i owo, czyli szkolne ploteczki” ,do współtworzenia, której włączyli się również uczniowie spoza Rady.
Ukazało się sześć numerów gazetki.
10. Złożenie życzeń bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz wręczenie kart świątecznych zrobionych przez uczniów na lekcjach plastyki.
11. Prowadzenie dwóch gazetek ściennych:
- przy gabinecie Pani Dyrektor J. Bagińskiej - „Poznaj swój kraj”,
- w gablocie na korytarzu- informująca o aktualnościach z życia szkoły, prawach i obowiązkach uczniów.
 
Uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego chętnie współpracują z opiekunami. Są aktywni, sami inicjują niektóre działania. Powierzone im zadania wykonują z odpowiedzialnością. Godnie reprezentują społeczność uczniowską naszej szkoły.
                                             
                                                                                      
Ostrów Maz., 15.06.2009 r.                                                              
                                                                Opiekunowie SU
                                                      Grażyna Zalewska , Ewa Puścian 
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz