ROTA

                 ROTA                                                                          
 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.                                                
Nie damy pogrześć mowy                                                                                                   
Polski my naród, polski lud,                                                        
Królewski szczep Piastowy.                                                         
Nie damy, by nas zgnębił wróg.                                                    
Tak nam dopomóż Bóg!                                                               
                                                                                                      
Do krwi ostatniej kropli z żył,                                                      
Bronić będziemy ducha,                                                               
Aż się rozpadnie w proch i pył                                                    
Krzyżacka zawierucha.                                                               
Twierdzą nam będzie każdy próg.                                           
Tak nam dopomóż Bóg!
                                                                                                    
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,                                        
Ni dzieci nam germanił,                                                                
Orężny stanie hufiec nasz,                                                              
Duch będzie nam hetmanił.                                                          
Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg.                                              

Tak nam dopomóż Bóg!            

POWRÓT  

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz