Kalendarz imprez i uroczystości

                       Ostrów Maz. 1.09.2016r

 
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Maz. na rok szkolny 2016/2017
Cele:
1.     Integracja społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców miasta.
2.     Budowanie tradycji szkoły.
3.     Rozwijanie postaw patriotycznych i poznawanie historii.
4.     Prezentacja dokonań uczniów i klas.
5.     Prezentacja talentów i sukcesów nauczycieli i uczniów.
6.     Promocja szkoły.
 
1  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 
1.09.2016r.
2  
Rocznica wybuchu II wojny światowej i powstania warszawskiego.
-         tematyka godz. wychowawczych,
-         wycieczki do miejsc pamięci narodowej na terenia miasta,
-         udział uczniów w uroczystościach na terenie miasta
wrzesień
3  Imprezy integracyjne  wrzesień - czerwiec
4 Dzień Edukacji Narodowej 
13 października
5 Ślubowanie klas pierwszych 21 października
6  Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę:
-         uroczysty apel
-         udział uczniów w uroczystościach organizowanych na terenie miasta,

 

 10 listopada 

11 listopada

7

 Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

jasełka dla rodziców

jasełka dla dzieci

 

21 grudnia

22 grudnia

8 Choinka szkolna 19 stycznia
9

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

1 marca 
10

Dzień Wiosny. Prezentacja talentów artystycznych uczniów 

21 marca
11
Rocznica śmierci Jana Pawła II
3 kwietnia
12 Apel poświęcony ofiarom Katynia
11 kwietnia
13
Uroczystość ekologiczna z okazji Dnia Ziemi
26 kwietnia
14

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

uroczysty apel

udział uczniów w uroczystościach organizowanych na terenie miasta

 

3maja

4maja

15

Święto Szkoły: 

Dzień Patrona

Dzień Dziecka 

Dzień Sportu

Bezpieczna szkoła -  gimnazjum

1 czerwca
16  Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23czerwca
 
   Uroczystości szkolne uzupełniane są
   przez uroczystości organizowane przez wychowawców klas z udziałem rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

 

 

powrót                                               strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz