Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Janusza Korczaka prężnie działa na dwóch etapach edukacyjnych.
Samorząd Uczniowski klas IV-VI i opiekun oraz Mały Samorząd Uczniowski klas I-III  i opiekun. Taka struktura samorządowa pozwala na zaspokojenie potrzeb wszystkich uczniów naszej szkoły.

Do czego służy Samorząd Uczniowski?
1. przede wszystkim do kształtowania postaw obywatelskich
2. do promowania szkoły
3. ma urozmaicić życie szkoły, uatrakcyjnić je

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Zarząd Samorządu Uczniowskiego to reprezentanci wybrani w demokratycznych wyborach, do ich zadań należy aktywizowanie i angażowanie w różne szkolne i lokalne aktywności jak największej liczby uczniów, informowanie o tym, co już się dzieje, zbieranie pomysłów i podejmowanie nowych inicjatyw. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje miejsce w szkole i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów w szkole.

                                                                                     p. Dorota Mysiołowska

 

2015/2016                 2014/2015          2013/2014        2012/2013

2011/2012           2010/2011          2009/2010           2008/2009                  2007/2008                 

Opiekunowie: SU                                                                           MSU

 

                                                           2015/2016

p. Marcin Kruk i p. Artur Zadroga                           p. Anna Tomczyk, 

                                                      

                                                                2014/2015

p. Dorota Lipka, p. Grażyna Zalewska              p. Anna Tomczyk,  p. Anna Bartkiewicz

 

                                                             2013/2014 ,

p.Marcin Kruk, p.Arkadiusz Parzych,                      p.Dorota Mysiołowska   p.Wioleta Kubicka

 

2011/2012 -2012/2013                                                         2012/2013

p.Dorota Lipka , p.Marcin Kruk                                           p.Dorota Mysiołowska

 

2007/2008 - 2010/2011

 p.Grażyna Zalewska p.Ewa Puścian

                 

                                 strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz