Wywiadówki - Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
               21 września 2017 r.  
       (czwartek )
             Zebranie organizacyjne
 
               16 listopada 2017 r.     
   ( czwartek )
             Zebranie śródokresowe
 
         1 lutego 2018 r.
( czwartek )
             Zebranie półroczne
 
       12 kwietna 2018 r.
( czwartek )
             Zebranie śródokresowe
 

 

powrót                  strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz